Εγκατάσταση Ανελκυστήρων

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανελκυστήρων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ώστε να μπορεί να εγκαταστήσει πάσης φύσεως ανελκυστήρες.


Πιο συγκεκριμένα:

 • Υδραυλικοί Ανελκυστήρες
 • Μηχανικοί Ανελκυστήρες
 • Πλατφόρμες (ψαλιδωτές ή με έμβολο)
 • Καρεκλάκι & Πλατφόρμα ΑΜΕΑ για κλιμακοστάσιο
 • Κυλιόμενες κλίμακες & διάδρομοι
 • Ανελκυστήρες εστιατορίου


Προληπτική Συντήρηση

Η εταιρεία μας παρέχει Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλισης του Ανελκυστήρα το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/), με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1/ 81.2 έκδοση 1998 που αφορά τους ανελκυστήρες, καθώς και με την Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 2604/Β/22-12-2008, η οποία αναφέρεται στην ασφαλή Εγκατάσταση και Λειτουργία των Ανελκυστήρων.

Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης τις οποίες παρέχει η εταιρεία μας, πέραν του ότι ανταποκρίνονται  πλήρως στις ως άνω ελληνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες, επιπρόσθετα συμμορφώνονται και με τα προγράμματα τεχνικής συντήρησης που απαιτούν τα εργοστάσια (κατασκευαστές) των επί μέρους εξαρτημάτων.

 

Επισκευές, Αναβαθμίσεις & Εκμοντερνισμοί

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε επισκευή χρειάζεται ο ανελκυστήρας σας όπως:

 • Αντικατάσταση πίνακα & καλωδίωσης
 • Αντικατάσταση θαλάμου
 • Αλλαγή επένδυσης θαλάμου
 • Προέκταση καθ 'ύψος (επανωσήκωμα)
 • Τοποθέτηση θυρών BUS
 

Πιστοποιήσεις

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστοποίησης στην Ελλάδα για να μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε λύση για την επισκευή και τροποποίηση του ανελκυστήρα με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας τους η οποία θα συμβαδίζει και με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.